Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Puinen omakotitalo varastoi autoilijan 10 vuoden hiilidioksidipäästöt

Posted 22.11.2017

Törmäsin netissä vuoden vanhaan Kauppalehden artikkeliin, jossa kerrottiin puisen omakotitalon varastoivan autoilijan 10 vuoden hiilidioksidipäästöt. Löydät alkuperäisen artikkelin TÄÄLTÄ Tähän uutisen kiteytyy tänäkin syksynä kiihkeästi keskustelua herättänyt vihreiden tukeman EUn kompromissiesitys LULUCF, jolla lisättiin valtion hakkuiden määrää reilusti. 

Me vihreät olemme ympäristöpuolue, jonka tärkein tehtävä on puolustaa tätä ainokaista planeettaamme myös tuleville sukupolville. Juuri nyt ilmastonmuutoksen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta planeettamme pysyy elinkelpoisena myös tulevaisuudessa. Mutta olen sitä mieltä, että pelkän kieltämisen sijaan tulee tarjota myös vaihtoehtoja.

LULUCF:n kompromissiesityksessäkin olisi Suomen hakkuita saatu lisätä nykyisestä 60 miljoonasta kuutiosta 70 miljoonaan kuutioon, mutta tämä ei riittänyt Suomen hallitukselle. Hallitus halusi kasvattaa hakkuita mm. biopolttolaitosten polttoaineeksi 80 miljoonan kuution verran. Hakkuut hyödyttävät paikallista taloutta tietenkin metsänomistajien saamien tulojen kautta, mutta esim. täällä Padasjoella on todettu, että hakkuut eivät hyödytä meitä juurikaan muuten, koska puiden kuljetukset hoitavat ihan muut tahot, kuin paikalliset toimijat.

Suomen metsillä on myös tietenkin tärkeä rooli hiilidioksidin sitomisessa. Siksi jo pelkästään ympäristöllisistä syistä soisi metsiämme käytettävän muuhunkin, kuin poltettavaksi taivaan tuuliin. Paljona tehokkaampaa ilmaston kannalta olisi lisätä esim. puurakentamista. Lisäksi paikallinen sahateollisuus, talonrakennus, huonekaluteollisuus ja muu metsien paikallinen jatkojalostaminen tuovat paljon kaivattua työtä, toimeentuloa ja yritysmahdollisuuksia myös tänne maaseutumaisille alueille.

Bioenergian tulisi olla myös paljon muutakin kuin puuhakkeen käyttöä lämpövoimaloissa. Hajautettu energiantuotanto ja esim. eläimen lannalla tuotettu energia eläintiloilla lisäisi maaseudun elinvoimaisuutta, mutta tämänkaltaista pienyrittäjyyttä ja ylipäätään bioenergian tuotantoa tulisi tukea nykyistä enemmän fossiilisten polttoaineiden  tuottajien sijaan (tästä suurimmat hyötyjät ovat isot, kansainväliset toimijat ja Panama). Meillä olisi myös loistavat edellytykset aurinko- ja tuulienergian lisäämiseen, mutta tuulienergiaakaan ei saa tukea muiden vaihtoehtojen kustannuksella.